29.05.2019

Złote Gody

W dniu 10 maja  2019 roku  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koczale odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Lilli i Jana Marek.  

Wójt Gminy Koczała p. Jerzy Bajowski w obecności Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Koczale Edyty Dziewińskiej wręczył Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostojni Jubilaci oprócz gratulacji i  życzeń otrzymali również kwiaty, pamiątkowy dyplom i upominek. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i wspomnieniami z przeżytych lat.