6.08.2019

ZŁOTE GODY

50 rocznica ślubu to jeden z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających momentów dla całej rodziny.

W dniu 27 lipca 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koczale odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Reginy i Kazimierza Betcher.

Wójt Gminy Koczała p. Jerzy Bajowski w obecności zaproszonych gości i rodziny, wręczył Jubilatom przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Dostojni Jubilaci oprócz gratulacji i życzeń otrzymali również kwiaty, pamiątkowy dyplom i upominek.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i wspomnieniami z wspólnie przeżytych lat.