28.11.2019

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR

W imieniu przewodniczącego Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w Człuchowie p. Rafała Mładanowicza, uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Powiatowej PIR, które odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w Bibliotece w Wyczechach  , gmina Czarne.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej PIR