30.10.2019

Zakup pompy szlamowej dla OSP Pietrzykowo

W miesiącu wrześniu 2019 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Pietrzykowa wzbogaciła się o nowy sprzęt. Jest to pompa szlamowa do zwalczania skutków powodzi oraz lokalnych podtopień.

Pompę udało się pozyskać dzięki dofinansowaniu WFOSiGW w Gdańsku oraz dotacji z Urzędu Gminy Koczała. Jest to sprzęt o bardzo dobrych parametrach mający na celu zabezpieczyć teren Gminy Koczała i poprawić bezpieczeństwo Naszych mieszkańców.
Koszt zakupu to 6519 zł z czego dofinansowanie to prawie 50%. Wniosek udało się napisać dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy Koczała, Komendanta Gminnego ZOSP w Koczale oraz Zarządowi OSP Pietrzykowo.

oprac. Kamil Reszke