16.05.2018

Wystawa prac konkursowych

Na przełomie marca i kwietnia br. w ZKiW w Koczale odbył się konkurs o tematyce profilaktycznej „Profilaktyka oczami dzieci i młodzieży”. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów ZKiW. Tematycznie został on podzielony na trzy kategorie:
– praca plastyczna „Wiem, co robić, aby być zdrowym” kl. I-III SP
– plakat „Młodzież bez używek” kl. IV-VI SP
– prezentacja multimedialna „Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży” kl. VII i oddziały gimnazjalne.

Celem konkursu było promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Gminy Koczała oraz aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych, a jego organizatorem  pedagog Tomasz Fras.

Obecnie najciekawsze prace konkursowe można oglądać w holu Urzędu Gminy Koczała. Serdecznie zapraszamy.