5.07.2019

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE MIKROINSTALACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE, 27 kwietnia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy tzw. Kodeksu Sieci RfG. Wprowadzają one bardzo ważne zmiany w zakresie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych, m.in. nowe wymagania dla falowników w mikroinstalacji. Niedotrzymanie tych standardów zobowiązuje spółki OSD do odrzucania zgłoszeń przyłączenia tych urządzeń do sieci elektroenergetycznej.

Kodeks Sieci RfG (ustanowiony Rozporządzeniem Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r.) określa szereg wymagań technicznych dla jednostek wytwórczych o mocy co najmniej 0,8 kW co oznacza, że obejmuje w zasadzie wszystkie przyłączane do sieci źródła energii.

W nowej nomenklaturze jednostki wytwórcze, podzielone w zależności od mocy i napięcia na 4 grupy (typ A, typ B, typ C, typ D), są nazywane „modułami wytwarzania energii”, natomiast wytwórca jest nazywany „właścicielem zakładu wytwarzania energii”. I co najważniejsze – art. 3 Kodeksu Sieci RfG nakłada na operatorów dystrybucyjnych obowiązek odmowy przyłączenia do sieci modułu wytwarzania energii, który nie spełnia wymagań określonych przez Kodeks.

Na stronie www.energa-operator.pl opublikowano na bazie Kodeksu Sieci RfG dokument ułatwiający zapoznanie się z wymaganiami dla najmniejszych modułów wytwarzania energii tj. modułów typu A (źródła o mocy maksymalnej co najmniej 0,8 kW, ale mniejszej niż 200 kW). Dostępne są również nowo obowiązujące druki (m.in. Zgłoszenie/Dokument Instalacji zastępujący dotychczasowe Zgłoszenie).

Artykuły z biuletynu dostępne są na stronie www.energa-operator.pl w zakładce Infrastruktura/Współpraca z samorządami. Propozycje tematów do kolejnych numerów można zgłaszać na adres: samorzą[email protected]