5.07.2019

Uwaga – zmiany w formularzach podatkowych

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Nowe formularze deklaracji i informacji określone zostały przez Ministra Finansów w rozporządzeniach:

Powyższe formularze mają zastosowanie w przypadkach, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Natomiast  w przypadkach, w których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., a podatnik nie dopełnił obowiązku i nie przedłożył stosownych informacji i deklaracji, stosuje się formularze dotychczasowe wynikające z uchwały rady gminy.

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. deklaracje oraz informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony ePUAP.gov.pl.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.