5.11.2019

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym w sekretariacie Urzędu Gminy Koczała (pok. nr 10) przyjmowane są deklaracje dot. ilości posiadanych odpadów:

  • folie rolnicze,
  • siatki i sznurki do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag.

Deklaracje o posiadanej ilości ww. odpadów przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2019 r.

DEKLARACJA DO POBRANIA

Po oszacowaniu ilości zalegających odpadów zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Deklaracje można odbierać w urzędzie gminy pok. nr 13.