4.01.2019

Uroczyste otwarcie Klubu „Senior+”

28 grudnia 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu „Senior+”. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, radni Rady Gminy Koczała oraz liczna grupa seniorów z gminy Koczała. Zebranych przywitał Wójt Gminy Koczała Jerzy Bajowski a następnie zaprosił do przecięcia wstęgi swojego poprzednika Pana Eugeniusza Dmytryszyna, Przewodniczącego Rady Gminy Koczała Kamila Reszke i przedstawiciela seniorów Pana Czesława Czerniaka. Wszyscy obecni zostali zaproszeni do obejrzenia klubu oraz do skorzystania z przygotowanego poczęstunku. W trakcie poczęstunku były przemówienia gości oraz śpiewy przygotowane przez seniorów.

Zadanie Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +”.

Na potrzeby klubu wykorzystana została część powierzchni pomieszczeń budynku przedszkola położonego przy ul. Młodzieżowej w Koczale. Powierzchnia użytkowa klubu wynosi 121,80 m2. W ramach zadania przeprowadzono prace remontowo-budowlane oraz wyposażono pomieszczenia w meble, sprzęt komputerowy, RTV i AGD. Powstało również specjalne pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 133.737,35 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 97.880,00 zł i wkład własny Gminy Koczała w wysokości 35.857,35 zł.