Wypożyczalnie sprzętu

 

Wypożyczalnia kajaków nad jeziorem Dymno w Koczale

W recepcji budynku socjalnego nad jeziorem Dymno w Koczale jest możliwość wypożyczenia kajaków.

Więcej informacji i rezerwacje pod numerem telefonu:
530 761 045

_____________________________________________________

Cennik:

Kajak wypożyczony nad jezioro Dymno:
do 2 godzin – 10,00 zł
do 4 godzin – 20,00 zł
powyżej 4 godzin – 30,00 zł

Kajak wypożyczony na rzeki i inne akweny wodne niż jezioro Dymno:
wypożyczenie na jeden dzień – 30,00 zł
Wynajem busa do przewozu kajaków – 1,50 zł/km

_____________________________________________________

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

 1. Wypożyczalnią zarządza Gmina Koczała. Sprzęt znajdujący się w ofercie wypożyczalni kajaków jest własnością Gminy Koczała.

2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.

3. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

4. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.

5. W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

6. Wypożyczenie sprzętu odbywa się po podpisaniu umowy przez Wypożyczającego.

7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

8. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

9. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien znajdować się w stanie niepogorszonym.

10. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalanym wcześniej pomiędzy wypożyczającym, a wypożyczalnią.

11. Za sprzęt niezwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dziennej należności za wypożyczenie.

12. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ich ewentualne szkody.

13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub podmiotów.

14. Wcześniejsze, niż ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnię i mogą być realizowane wyłącznie na jej warunkach.

15. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.

16. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.

17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Gminy Koczała.

18. Wypożyczalnia kajaków jest czynna od 15 czerwca do 15 września od godz. 9.00. do godz. 20.00. Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 731-877-765.

Umowa wypożyczenia kajaków

_____________________________________________________

Wypożyczalnia kajaków w Starej Brdzie Pilskiej

W Starej Brdzie Pilskiej działa wypożyczalnia kajaków „Mała Przystań”.

Więcej informacji na:
http://malaprzystan.nazwa.pl/instalator/wordpress/

_____________________________________________________

Wypożyczalnia kajaków w Koczale przy ulicy Miasteckiej

Wypożyczalnia oferuje organizację spływów kajakowych kilkugodzinnych, jednodniowych i kilkudniowych. Do dyspozycji wypożyczających są wygodne i bezpieczne kajaki Vista, które nadają się na spływy rodzinne jak i do wypraw  w składzie dwuosobowym. Firma organizuje zarówno spływy dla osób indywidualnych oraz dla firm oraz zapewnia transport kajaków i osób do miejsca rozpoczęcia spływu, a także powrót na bazę. Szersza oferta na www.koczala-kajaki.pl.

_____________________________________________________