4.07.2019

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO o puchar Wójta Gminy Koczała

W dniu 30 czerwca 2019 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale odbył Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Koczała. Turniej przeprowadzony był w trzech kategoriach: senior open, junior open i kobieta open. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sekretarz Ludowego Klubu Sportowego „Granit” Koczała pan Waldemar Niemczyk. Najliczniejszą grupą była kategoria senior open, w której zagrało 15 zawodników. Najlepszy w tej kategorii okazał się trzecioligowy zawodnik Wichra Wierzchucino Michał Brieger, drugie miejsce zajął Dariusz Adamczyk z Miastka, a trzecie Adam Kubacki z Kępy Słupskiej.

W kategorii junior open najlepszy był Filip Soroka ze Słupska, drugie miejsce zajął Dominik Frąckowiak z Chojnic, a trzecie Oskar Szysz z IV – ligowego „Diamentu” Świerzyno.

W kategorii kobieta open puchar otrzymała Magdalena Kurkin z Koczały. Puchar ufundowała firma GOODVALLEY z Przechlewa.

Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary wręczone przez Wójta Gminy Koczała Jerzego Bajowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Kamila Reszke.

Najlepszym zawodnikiem „Diamentu” Świeszyno został wybrany Tomasz Czutro, który otrzymał puchar Prezesa „Diamentu” Świerzyno, a najlepszym zawodnikiem Gminy Koczała – Mateusz Antoniuk który otrzymał nagrodę ufundowaną przez OLDBOY Koczała.

Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy!

Fundatorom oraz wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w organizację turnieju, składamy gorące podziękowania.