10.10.2019

Turniej tenisa stołowego

W dniu 5 października 2019 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale odbył Turniej Tenisa Stołowego. Turniej przeprowadzony był w czterech kategoriach: junior open, senior open, weteran open i kobieta open, w których wzięło łącznie udział 33 zawodników. Turniej został zorganizowany przez animatora sportu pana Dariusza Antoniuka, który jednocześnie czuwał nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek.

Zwycięzcy turnieju otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy i puchary wręczone przez animatora pana Dariusza Antoniuka.

Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy!

Fundatorom oraz wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w organizację turnieju, składamy gorące podziękowania.