9.10.2019

Sztandar dla OSP Pietrzykowo

W sobotę 5 października 2019 r. w Pietrzykowie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Pietrzykowie w intencji obecnych i byłych członków pietrzykowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Mszę odprawił ks. proboszcz Janusz Berezowski. Podczas mszy w obecności zaproszonych gości, pocztów sztandarowych ZOSP Bielsko i OSP Koczała, strażaków ochotników i zgromadzonych wiernych sztandar OSP Pietrzykowo został uroczyście poświęcony.

Z kościoła wszyscy udali się do sali wiejskiej, gdzie przebiegała główna uroczystość.

Uroczystą zbiórką nadania sztandaru jednostce OSP Pietrzykowo dowodził komendant gminny OSP, druh Kamil Reszke. Po przyjęciu meldunku, wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał prezes OSP Pietrzykowo, druh Jan Chmielecki, który powitał zaproszonych gości, darczyńców, strażaków i mieszkańców oraz nakreślił historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie od jej założenia w 1947 roku po dzień dzisiejszy.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druh Tadeusz Lisowski w imieniu społecznego komitetu fundacji sztandaru odczytał akt ufundowania sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie, a zastępca prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, druh Stanisław Gajek, wręczył prezesowi OSP Pietrzykowo ufundowany przez społeczeństwo sztandar jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia.

Następnie druh Jan Chmielecki po zaprezentowaniu sztandaru przekazał go pocztowi sztandarowemu w składzie: druh Mariusz Rudnik – naczelnik jednostki OSP Pietrzykowo, druh Czesław Kowalewski i druh Zbigniew Wereszko.

O wbicie ozdobnych gwoździ w drzewce sztandaru byli proszeni przedstawiciele instytucji, które przyczyniły się do nadania sztandaru: bryg. Ernest Szczepański – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie, druh Stanisław Gajek – zastępca prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, druh Tadeusz Lisowski – przewodniczący Rady Powiatu Człuchowskiego, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i dyrektor PPD POLTAREX Tartak Bielsko, Jerzy Bajowski – Wójt Gminy Koczała, druh Kamil Reszke – przewodniczący Rady Gminy Koczała i komendant gminny OSP, Regina Melchert – pracownik Banku Spółdzielczego w Bytowie oddział Miastko, Krzysztof Major – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Miastko i Waldemar Ginter – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie.

Mieszkańcy gminy, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ufundowania sztandaru, wpisali się do księgi pamiątkowej.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście gratulowali jednostce OSP Pietrzykowo sztandaru, zwracali uwagę na jego doniosłą rolę i podkreślali wagę dzisiejszego wydarzenia nie tylko dla strażaków, ale całej lokalnej społeczności. Dziękowano strażakom za ich poświęcenie w ratowaniu życia i mienia, zaangażowanie w inicjatywy dla mieszkańców oraz współpracę z różnymi instytucjami.

Na zakończenie ponownie głos zabrał druh Jan Chmielecki, który podziękował za zaszczytne wyróżnienie jednostki OSP Pietrzykowo i obecność na uroczystości wszystkich przybyłych gości i mieszkańców oraz zaprosił na poczęstunek, a wieczorem na zabawę taneczną.