19.11.2019

Szkolenia oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób poniżej 29 roku życia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone możliwościom otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Założenia wsparcia młodych osób na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: poddziałanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. (m.in. adresaci wsparcia, formy wsparcia: certyfikowane kursy i szkolenia; płatne praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i inne).
  2. Podmioty udzielające wsparcia w postaci kursów, szkoleń, staży oraz dotacji na terenie woj. pomorskiego dla osób poniżej 29 roku życia.
  3. Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Terminy i miejsca spotkań:

  • 22 listopada 2019 r., w godz. 12.00 – 14.15, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice, sala nr 16a,
  • 28 listopada 2019 r., w godz. 12.00 – 14.15, siedziba Urzędu Miejskiego w Człuchowie, Aleja Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów,
  • 29 listopada 2019 r., w godz. 12.00 – 14.15, siedziba Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3-go Maja 9c, 83-400 Kościerzyna.

Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres [email protected] lub zgłoszenie telefoniczne pod nr: (52) 334 48 47 w terminach:

  • do 21.11. 2019 r. dla spotkania w Chojnicach,
  • do 27.11.2019 r. dla spotkania w Człuchowie,
  • do 28.11.2019 r. dla spotkania w Kościerzynie.

Uwaga!: liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

plakat informacyjny