11.03.2019

Spotkania informacyjne oraz szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne oraz szkolenia organizowane w Chojnicach oraz w Kościerzynie.

I. Spotkanie informacyjne pt. „Już wkrótce nowe wsparcie z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy: szkolenia, praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!” – poświęcone możliwościom otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych wchodzących na rynek pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Osoby młode (15 – 29 lat) na rynku pracy: sytuacja, oczekiwania i trudności.
 2. Założenia wsparcia osób młodych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: poddziałanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy:
 3. a) Adresaci wsparcia,
 4. b) Formy wsparcia: certyfikowane kursy i szkolenia; płatne praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i inne.

Termin i miejsce spotkania:

 • 21 marca 2019 r., w godz. 12:00 – 14.30, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna,
 • 26 marca 2019 r., w godz. 12.00 – 14.30, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice, sala nr 16a.

II. Szkolenie pt. „Jak napisać dobry wniosek i biznesplan, aby otrzymać preferencyjną pożyczkę na założenie i rozwój działalności gospodarczej?” – poświęcone zasadom wypełniania wniosku i biznesplanu przy ubieganiu się o preferencyjne pożyczki na założenie i rozwój działalności gospodarczej na Pomorzu.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Przegląd preferencyjnych instrumentów finansowych dla biznesu dostępnych w województwie pomorskim, w tym m.in.: pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mikropożyczka, pożyczka turystyczna, pożyczka na innowacje i inne,
 2. Struktura wniosku i biznesplanu pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – omówienie oraz prace warsztatowe z formularzem wniosku/biznesplanu,
 3. Struktura wniosku pożyczki na rozwój działalności gospodarczej (np. mikropożyczka, pożyczka turystyczna) – omówienie wybranego wniosku oraz prace warsztatowe z formularzem wniosku. 

Termin i miejsce szkolenia:

 • 18 marca 2019 r., w godz. 11.00 – 15.10, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice, sala nr 16a,
 • 28 marca 2019 r., w godz. 11:00  –  15.10, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna.

Formularze zgłoszeniowe i program spotkania informacyjnego oraz szkolenia dostępne są na stronach: 
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/aktualnosci

http://lgrmorenka.pl/category/aktualnosci/