Organizacje działające w gminie

Na terenie Gminy Koczała działają następujące organizacje pozarządowe:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Koczale
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowie
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Starznie
 4. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna „Poltarex” w Bielsku
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała
 6. Polski Związek Wędkarski koło w Koczale
 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Koczale
 8. Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”
 9. Uczniowski Klub Sportowy „AS”
 10. Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia”
 11. Caritas Parafii p.w. Narodzenia NMP
 12. Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej
 13. Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych
 14. Fundacja „KOCZALANIE XXI”