Władze

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Imię i Nazwisko:  JERZY BAJOWSKI
Funkcja:  Wójt Gminy Koczała
Telefon:  (59) 8574258
e-mail:  [email protected]

Godziny przyjęć interesantów:  w godzinach pracy Urzędu Gminy

Ponadto w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 1500 do 1600 (po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretarzem Urzędu Gminy Koczała tel. 59 857 42 58)

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY KOCZAŁA
SEKRETARZ GMINY KOCZAŁA

Imię i Nazwisko: Joanna Myszka
Funkcja: Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy
Telefon: (59) 857 42 58
e-mail: [email protected]

SKARBNIK GMINY KOCZAŁA

Imię i Nazwisko: Halina Kaciniel
Funkcja: Skarbnik Gminy
Telefon: (59) 857 42 58
e-mail: [email protected]