Władze

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Imię i Nazwisko:  EUGENIUSZ DMYTRYSZYN
Funkcja:  Wójt Gminy Koczała
Telefon:  (59) 8574258, 604109147
e-mail:  [email protected]

Godziny przyjęć interesantów:  w godzinach pracy Urzędu Gminy

Ponadto w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 1500 do 1600 (po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretarzem Urzędu Gminy Koczała tel. 59 8574258)

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY KOCZAŁA
SEKRETARZ GMINY KOCZAŁA

Imię i Nazwisko: Joanna Myszka
Funkcja: Sekretarz Gminy
Telefon: (059) 8574258
e-mail: [email protected]

SKARBNIK GMINY KOCZAŁA

Imię i Nazwisko: Halina Kaciniel
Funkcja: Skarbnik Gminy
Telefon: (059) 8574258
e-mail: [email protected]