Rada Gminy obecnej kadencji

sesja2_przewodniczacy

Imię i Nazwisko: Marek Adam Bulczak
Funkcja: Przewodniczący Rady Gminy Koczała
Telefon: 505 030 548
e-mail: [email protected]

Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Koczała organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

W szczególności:
– zwołuje sesje Rady,
– ustala porządek obrad,
– zawiadamia społeczność lokalną o terminie, porządku   i miejscu obrad,
– prowadzi obrady,
– bierze udział w głosowaniach,
– podpisuje uchwały Rady,
– przyjmuje i analizuje oświadczenia majątkowe radnych,
– udziela mediom informacji o działalności Rady,
– przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców.

Bublewicz

Imię i Nazwisko: Jerzy Bublewicz
Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Koczała
Telefon: 604 561 968
e-mail: [email protected]

Kompetencje Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

– wykonuje zadania przewodniczącego Rady Gminy podczas jego nieobecności,
– dokonuje czynności  związane z określeniem terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – w stosunku do Przewodniczącego
Rady w poleceniu przejazdu służbowego,
– przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców.

Radni wybrani w dniu 16 listopada 2014 r. na kadencję 2014-2018:

Elżbieta Balina

Jerzy Bublewicz

Marek Adam Bulczak

Adela Joanna Gładysz

Marek Piotr Kulas

Robert Kuras

Jadwiga Połowyszczak

Wanda Irena Psujek

Artur Radecki

Irena Maria Radzicka

Kamil Piotr Reszke

Agnieszka Sylwia Skrypeć

Jerzy Andrzej Walczyński

Inga Helena Wereszko

Romuald Ziółtkowski
Rada2014_2018