Skład rady

Radni Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023:

Kamil Piotr RESZKE – przewodniczący rady

Mariusz PATEJUK – wiceprzewodniczący rady

Artur Stanisław ACHTELIK

Krzysztof DOMIN

Jan Stanisław DYMITRÓW

Marek Piotr KULAS

Robert KURAS

Lidia PĘDRAK

Wanda Irena PSUJEK

Krystian Paweł TOBISZ

Jerzy Andrzej WALCZYŃSKI

Inga Helena WERESZKO

Marlena Ewa ZAREMBA

Rafał Andrzej ZAREMBA

Romuald ZIÓŁTKOWSKI