Nagrania obrad rady

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy Koczała są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała (link tutaj). Link do kanału udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koczała.

Rok 2018

I sesja w dniu 22 listopada 2018 r. (link)

II sesja w dniu 30 listopada 2018 r. (link)

III sesja w dniu 12 grudnia 2018 r. (link)

IV sesja w dniu 28 grudnia 2018 r. (link)

Rok 2019

V sesja w dniu 24 stycznia 2019 r. (link)

VI sesja w dniu 28 marca 2019 r. (link)

VII sesja w dniu 25 kwietnia 2019 r. (link)

VIII sesja w dniu 21 maja 2019 r. (link)

IX sesja w dniu 14 czerwca 2019 r. (link)

X sesja w dniu 26 września 2019 r. (link)

XI sesja w dniu 24 października 2019 r. (link)

XII sesja w dniu 28 listopada 2019 r. (link)