Interpelacje i zapytania radnych

Kadencja 2018-2023

Rok 2019
Zapytanie radnej p. Ingi Wereszko z dnia 4 kwietnia 2019 r. (ADM.0003.1.2019)