Interpelacje i zapytania radnych

Kadencja 2018-2023

Rok 2019
Zapytanie radnej p. Ingi Wereszko z dnia 4 kwietnia 2019 r. (ADM.0003.1.2019)
Odpowiedź Wójta Gminy Koczała z dnia 18 kwietnia 2019 r. na zapytanie radnej p. Ingi Wereszko z dnia 4 kwietnia 2019 r. (RŚ.7226.9.2019.EK)