Interpelacje i zapytania radnych

Kadencja 2018-2023

Rok 2019
Zapytanie radnej p. Ingi Wereszko z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Odpowiedź Wójta Gminy Koczała z dnia 18 kwietnia 2019 r. na zapytanie radnej p. Ingi Wereszko z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Interpelacja i zapytania radnego p. Jerzego Walczyńskiego z dnia 20 września 2019 r. 
Odpowiedź Wójta Gminy Koczała z dnia 4 października 2019 r. na interpelację radnego p. Jerzego Walczyńskiego z dnia 20 września 2019 r.
Odpowiedź Wójta Gminy Koczała z dnia 4 października 2019 r. na zapytania radnego p. Jerzego Walczyńskiego z dnia 20 września 2019 r.