Imienne wykazy głosowań

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym imienne wykazy głosowań radnych podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.koczala.pl, zakładka „Rada Gminy Koczała” i dalej „Imienne wykazy głosowań” – link tutaj) i na stronie internetowej gminy (http://www.koczala.pl, zakładka „Samorząd”, dalej „Rada Gminy Koczała i „Imienne wykazy głosowań”) oraz z ostatniej sesji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koczała (z uwagi na obszerność tych dokumentów i ograniczone miejsce wszystkie wykazy głosowań od początku kadencji 2018-2023 znajdują się do wglądu na stanowisku ds. obsługi rady gminy – pokój nr 4).