Sołectwo Załęże

Sołtys: 

Rada sołecka: Bożena Burzyńska, Jarosław Skrypeć, Jadwiga Stasiak

Sołectwo obejmuje miejscowości: Działek, Kałka, Załęże