Sołectwo Pietrzykowo

Sołtys: Marzena Zmuda Trzebiatowska

Rada sołecka: Krystyna Lehmann, Jan Zmuda Trzebiatowski, Inga Wereszko, Julita Wielińska

Sołectwo obejmuje miejscowości: Adamki, Ciemino, Pietrzykowo, Pietrzykówko, Zagaje