Sołectwo Koczała

Sołtys: 

Rada sołecka: Artur Achtelik, Maria Bublewicz, Irena Buliszak, Adela Gładysz, Adam Matynia, Jarosław Sławek, Irena Wojtas

Sołectwo obejmuje miejscowości: Dymin, Koczała, Płocicz, Podlesie, Strużka, Żukowo