Sołectwo Bielsko

Sołtys: Renata Górnowicz

Rada sołecka: Beata Kulas, Piotr Lulo, Kamil Reszke

Sołectwo obejmuje miejscowości: Bielsko, Bryle, Potoki, Niedźwiady, Świerkówko