Zespół Kształcenia i Wychowania

zkiw
W skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale wchodzą

1. Szkoła Podstawowa im.Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale
ul. Szkolna 16, 77-220 Koczała,
tel./fax (59) 8574275,
http://www.szkola-koczala.pl/
BIP http://bip.zkiw.koczala.pl

2. Publiczne Przedszkole,
ul. Młodzieżowa 8, 77-220 Koczała
tel. (59) 8574206, fax (59)8574275,
http://www.szkola-koczala.pl/
BIP http://bip.zkiw.koczala.pl

Dyrektor Zespołu mgr Wiesława Lisek-Fronczak
tel./fax (59) 8574275 , kom. 791525830
e-mail: [email protected]

Wicedyrektor Zespołu mgr Jolanta Klebeko 
tel./fax (59) 8574275 , kom. 791525834
e-mail: [email protected]

Wicedyrektor ds. edukacji przedszkolnej mgr Bogusława Bajek
tel. (59) 8574206 , fax (59) 8574275, kom. 791525836
e-mail: [email protected]

Obsługę placówek oświatowych prowadzą pracownicy administracyjno-ekonomiczni pracujący od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00  podlegli dyrektorowi Zespołu.