Statut Gminy Koczała

Załącznik nr 1 do uchwały RG
nr XXVI/164/04
z dnia 6 grudnia 2004 r.

Pełen tekst Statutu dostępny po kliknięciu w link: Statut Gminy Koczała