16.04.2019

Sadzenie drzew przy drodze powiatowej Koczała – Załęże

W dniu 13 kwietnia 2019 r. radni, Wójt Gminy Koczała oraz sołtys sołectwa Załęże wraz z mieszkańcami wspólnymi siłami posadzili 165 szt. drzew z gatunku lipa. Akcja została zainicjonowana przez mieszkańców, natomiast drzewka zostały zakupione z budżetu gminy. Nasadzenia zostały wykonane wzdłuż drogi powiatowej Koczała – Załęże. Droga w ubiegłym roku została przebudowana. Inwestycja polegała na położeniu wzdłuż drogi płyt JOMB na odcinku 2 836,70 mb.

Dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale wszystkie posadzone drzewka zostały podlane.

Po wspólnej ciężkiej pracy sadzenia drzewek pani sołtys w imieniu rady sołeckiej sołectwa Załęże zaprosiła wszystkich na ognisko pod wiatą.

 Akcja sadzenia drzewek nie tylko zmobilizowała lokalną społeczność, ale również przyczyniła się do ochrony przyrody i czystego środowiska. W niedalekiej przyszłości planowane są nasadzenia drzew po drugiej stronie drogi powiatowej Koczała – Załęże.