26.11.2019

„Przyszłość z pracą dla młodych”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” prowadzi rekrutację do nowego projektu pn. „Przyszłość z pracą dla młodych”.  Powyższy projekt ma na celu podniesienie kompetencji/ kwalifikacji u osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach realizacji uczestnicy zostaną objęci wsparciem przez doradcę zawodowego oraz psychologa. Tych dwóch kluczowych doradców określi ich predyspozycje i utworzy Indywidualny Plan działania, na podstawie którego zorganizowane zostanie szkolenie, a następnie staż.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną.

Informacja o projekcie