Projekt: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łękini

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zwiększenie atrakcyjności Ziemi Człuchowskiej poprzez budowę jednego ogólnodostępnego miejsca rekreacji nad jeziorem w Łękini współfinansowana jest ze środków Unii europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Łękini poprzez budowę i ustawienie obiektów małej infrastruktury.

Cel operacji: zwiększenie atrakcyjności Ziemi Człuchowskiej poprzez budowę jednego ogólnodostępnego miejsca rekreacji nad jeziorem w Łękini.

Planowane efekty operacji: budowa i ustawienie obiektów małej architektury, tj. zadaszonego miejsca na ognisko wraz z siedmioma ławkami bez oparcia z bala, 3 zadaszonych ławostołów, 5 urządzeń siłowni plenerowej (wahadło+narty biegówki, jeździec+wioślarz, piechur+biegacz, orbitek eliptyczny, wyciskanie siedząc+wyciąg górny), 4 kosze na śmieci, 2 tablice informacyjne z regulaminem oraz 3 urządzenia zabawowe, tj. huśtawka ważka, sklepik, huśtawka bocianie gniazdo.

Nazwa operacji: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łękini.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.