30.01.2018

Praca dla młodych

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” rozpoczyna rekrutację do nowego projektu pt. „Praca dla młodych”. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do 30 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz zamieszkują na terenie województwa pomorskiego w pow. człuchowskim lub chojnickim. 

Każdy uczestnik projektu otrzyma min. 3 formy wsparcia indywidualnej   i kompleksowej aktywizacji zawodowo edukacyjnej, obejmujące takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskaniu zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy:

  • kursy/szkolenia,
  • stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 1000 zł ,
  • organizację staży zawodowych (5 miesięczne) wraz ze stypendium stażowym w wysokości 

1000 zł netto/m-c,

  • organizację praktyk zawodowych,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,
  • poczęstunek podczas zajęć,
  • pośrednictwo pracy.

Rekrutacja do projektu trwać będzie do 28.02.2018 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia w Debrznie.

Szczegółowych informacji udziela  biuro projektu tj. siedziba Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26 Debrzno lub pod numerem telefonu 
59 83 35 750 lub 502 043 654.

plakat
formularz