18.11.2019

Posiłek w szkole i w domu

W kwietniu tego roku Gmina Koczała złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowanego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023.
Gmina Koczała otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 74 031,00 zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale.
Zgodnie z zasadami programu wnioskodawca musiał wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem, w przypadku gminy Koczała wyniósł on 14 936,16 zł
Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na wyposażenie kuchni szkolnej w nowy sprzęt m.in.:


kocioł warzelny


piec konwekcyjny


kuchnię gazową, taboret gazowy


obieraczkę, patelnię elektryczną


zmywarkę, lodówkę, okap, szafki, stół roboczy.

Został również zakupiony drobny sprzęt AGD taki jak: czajnik elektryczny, wyciskarkę do soków, mikser. Stołówka szkolna zyskała nową zastawę stołową: talerze, wazy do zup, szklanki.

Otrzymane wsparcie finansowe wpłynie na podniesienie standardu stołówki szkolnej i usprawni pracę w kuchni, oraz pozwoli przygotowywać różnorodne i wysokiej jakości posiłki, a także zapewni uczniom wyższy komfort ich spożywania.