27.06.2018

OSP Bielsko najlepsza

Dnia 23 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w Koczale odbyły się kolejne gminne zawody sportowo-pożarnicze druhów ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Koczała.
W zawodach wzięły udział drużyny seniorów z OSP Bielsko, Koczały, Pietrzykowa, Starzna oraz 2 drużyny MDP dziewcząt z OSP Koczała i Pietrzykowa.
Poza konkursem zaprezentowały się młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców z OSP Pietrzykowa, dziewcząt z OSP Koczała i mieszana z zakładowej OSP Bielsko.

Przed startem Komendant Gminny OSP dh Kamil Reszke złożył raport o gotowości drużyn do zawodów Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Koczale dh Tadeuszowi Lisowskiemu.

Jak co roku zawody były rozegrane w dwóch konkurencjach – sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z Komendy Powiatowej PSP w Człuchowie.

W rozgrywkach seniorskich I miejsce i puchar Prezesa ZG ZOSP RP w Koczale wywalczyła OSP Bielsko, II miejsce i puchar Wójta Gminy Koczała – OSP Pietrzykowo, III miejsce i puchar Przewodniczącego Rady Gminy Koczała – OSP Starzno, IV miejsce i puchar Dyrektora ZPD Bielsko – OSP Koczała.

W ramach rozgrywek młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt I miejsce i puchar Komendanta Gminnego zdobyła drużyna dziewcząt z OSP Pietrzykowa, II miejsce i puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale drużyna dziewcząt z OSP Koczała.

W rozgrywkach dziecięcych drużyn poza konkursem nie przyznano miejsc, ponieważ drużyny wystąpiły w ramach pokazu.

Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy od organizatorów zawodów oraz nagrody ufundowane przez: Gminę Koczała, Nadleśnictwo Niedźwiady, Nadleśnictwo Miastko oraz Państwo Gabrielę i Mariana Szulc.
W trakcie zawodów nastąpiło także wręczenie odznaczeń pożarniczych.

Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali uhonorowani dh Wojciech Wójcik z OSP Koczała i dh Zbigniew Wereszko z OSP Pietrzykowa. Natomiast dh Michał Wróblewski i dh Karol Dymitrów z OSP Pietrzykowa otrzymali Odznakę „Strażak wzorowy”.

Wszystkim nagrodzonym i odznaczonym gratulujemy! Wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w organizację zawodów sportowo-pożarniczych oraz ufundowały nagrody składamy gorące podziękowania.