23.01.2018

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości wykaz ofert wraz z wynikami otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w 2018 roku
więcej informacji pod linkiem http://www.bip.koczala.pl/dokumenty/2769