7.02.2018

Ogłoszenie

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2018 rok.

Ogłoszenie – do pobrania