17.11.2017

Ogłoszenie – szkolenie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale informuje, że w dniu   20 listopada 2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała odbędzie się szkolenie z zakresu „Pozyskiwanie środków na działalność profilaktyczną dla jednostek i instytucji ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

 W trakcie szkolenia omawiane będą następujące tematy:

– sposoby składania wniosków o dofinansowanie na cele profilaktyczne;

– jakie działania bądź rzeczy materialne mogą być finansowane ze środków GKRPA;

– kryteria, które trzeba spełniać chcąc ubiegać się o dofinansowanie ze środków GKRPA.

Zapraszamy na szkolenie zainteresowane osoby.