8.11.2019

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Koczała ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony do dzierżawców ogródków działkowych stanowiących własność Gminy Koczała na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem jako tereny funkcji istniejących ogrodów działkowych.

Ogłoszenie o przetargu z dnia 8 listopada 2019 r.