8.02.2018

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Koczała ogłasza I przetarg ustny ograniczony do osób będących rolnikami indywidualnymi, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.), na sprzedaż na własność nieruchomości dz. 28 obręb Łękinia w miejscowości Łękinia, gmina Koczała.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.