30.10.2018

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2018 roku został wydłużony do dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi