11.02.2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2019 rok.

Ogłoszenie – do pobrania