9.04.2018

Ogłoszenie

Urząd Gminy Koczała zamierza przystąpić do konkursu pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) dofinansowanego z WFOŚiGW w Gdańsku.
W związku z powyższym dnia 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej tut. urzędu pok. nr 1 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem na modernizację systemów grzewczych. Modernizacja ma polegać na likwidacji kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

  • kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub;
  • źródłami energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą);
  • podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
  • elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.