25.01.2019

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych, w dniu 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowy wzór deklaracji i tylko on jest właściwy do złożenia przez podatnika. Deklaracja wypełniona na nieaktualnym druku uznana będzie za niezłożoną.

Aktualne wzory dokumentów do pobrania: