12.09.2018

Nowy sprzęt dla OSP

Gmina Koczała pozyskała środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Do jednostek OSP w Koczale i w Pietrzykowie trafi sprzęt do ratownictwa drogowego i medycznego taki jak zestaw uniwersalnych klinów i podpór do stabilizacji pojazdu, defibrylator, detektor, torba medyczna oraz agregat prądotwórczy. Wartość tego sprzętu to ponad 30 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości wyniosło 30 700,00 zł, natomiast wkład własny gminy 310,10 zł.