17.05.2019

Nieodpłatne poradnictwo

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała w zakładce NIEODPŁATNE PORADNICTWO znajduje się LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO przygotowana przez Starostę Człuchowskiego (link do strony).