Ogłoszenia

Obwieszczenie o terminie polowania dodatkowego Koła Łowieckiego ORZEŁ w dniu 23.11.2019 r.

Informacja Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku

Informacja o dodatkowym polowaniu zbiorowym Koło Łowieckie ORZEŁ

Polowanie dodatkowe Koło Łowieckie „TUR WOŁOMIN”

Kalendarz polowań KOŁO ŁOWIECKIE „ORZEŁ”

Harmonogram polowań zbiorowych Koło Łowieckie SŁONKA

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego LASY w sezonie łowieckim 2018/2019.pdf

Dot. wykonania zabiegów zwalczających brudnicę mniszkę

Ogłoszenie-szkolenie

Praca na stanowisku: pracownik produkcji zwierzęcej

Wójt Gminy Koczała ogłasza II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej (świetlica) dz. ewid. nr 93/1 ob. Trzyniec.

Oferta pracy: specjalista ds. Funduszy Europejskich

Oferta pracy: kierownik-koordynator projektów UE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: budynek mieszkalny Ciemino 4

Praca na stanowisku: pracownik produkcyjny

Praca na stanowisku: magazynier

Praca na stanowisku: specjalista ds. logistyki

Praca na stanowisku: sekretarka

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż ogródków działkowych dz. 616/2 ob. Koczała (przed podziałem).

Praca na stanowisku: operator prasy krawędziowej

Poldanor SA- oferta pracy pracownik APZ

Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2017 rok.

Poldanor SA – oferta pracy inspektor ds. monitoringu

Kurs operatorów kombajnów

Informacja dot. zaprzestania świadczenia usług stołówkowych dla osób fizycznych i prawnych przez ZKiW w Koczale.

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017 r.

Bezpłatne szkolenie spawacz metodą MAG i TIG.

Projekt: CEL-PRACA!

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz z przeznaczeniem jako teren przekształceń (rozwój funkcji mieszkalnej, usługowej i rzemiosła).

Projekt „Budowa infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych jako element Wyspy Energetycznej przyczyniającej się do wzrostu efektywności energetycznej lokalnej społeczności”

Obwieszczenie Wójta Gminy Koczała w sprawie deratyzacji na terenie Gminy Koczała.

ogloszenie staże dla bezrobotnych

pomieszczenie do wynajęcia

Ogłoszenie o przetargu z dnia 30.08.2016 r

Ogłoszenie Ministra Środowiska dot. monitoringu lasów

znaleziono okulary

znaleziono komplet kluczy

dot. Targów Edukacji i Pracy „Nauka-Zawód-Praca”

Informacja dot. bezpłatnych usług Centrum Informacji Natura 2000

Informacja dot. kształcenia dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2015/2016
Regulamin
Wniosek