Informacje dla rolników

Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego dodatkowego Koło Łowieckie OSZCZEP z dnia 08.11.2019 r.

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koło Łowieckie OSZCZEP

Obwieszczenie o terminie polowań na obwodzie nr 230 Koło Łowieckie SŁONKA

Szczegółowy aktualny (po korekcie) plan polowań zbiorowych na obw. 244 Koło Łowieckie ORZEŁ

Informacja o nawożeniu pól gnojowicą Koczała 14-25.10.2019 r.

Aktualny plan polowań zbiorowych na obw. nr 244 – Koło Łowieckie ORZEŁ

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych na obwodzie 274 Rudawa Koło Łowieckie OSZCZEP

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 273 koła łowieckiego Lasy przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych obwodu łowieckiego nr 273 Koło Łowieckie LASY – zmienione

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych na obwodzie nr 244 Koło Łowieckie ORZEŁ

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 229 koła łowieckiego Tur-Wołomin

Informacja dla rolników dotycząca składania wniosków o szacowanie szkód spowodowanych suszą – 05.08.2019

Przypomnienie o obowiązku zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów, które przylegają do terenów leśnych

Przypomnienie o obowiązku zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów, które przylegają do terenów leśnych

Informacja o nawożeniu pól gnojowicą Koczała 19-22.03.2019 r.

Informacja o nawożeniu pól gnojowicą w dniach 12-16.03.2019 r.

Informacja o nawożeniu pól gnojowicą w dniach 04-08.03.2019 r.

Komunikat dot. szczególnej ostrożności przez rolników podczas prowadzenia akcji żniwnej pod i w pobliżu napowietrznych linii energetycznych

Informacja dot. zasilania pól nawozem organicznym (gnojowicą) w m.Koczała

Obowiązek dot. ochrony przeciwpożarowej

Komunikat o utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych

Zaproszenie na V Pomorskie Forum Mleczarskie

Informacja w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Ulotka dla hodowców zwierząt gospodarskich

Informacja o nawożeniu gnojowicą 9-14 październik

Informacja w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Informacja dla hodowców drobiu

Dotyczy wykonania zabiegów zwalczających brudnicę mniszkę na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady

Informacja o nawożeniu gnojowicą Koczała 18-22 kwietnia.

Informacja o nawożeniu gnojowicą Koczała 20-24 marca.

Informacja o plantacjach topoli na terenie Gminy.

Informacja o nawożeniu gnojowicą 13-17 marca

Informacja o nawożeniu gnojowicą Koczała

Apel do hodowców drobiu – ptasia grypa.

Informacja dla hodowców drobiu: ptasia grypa.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków – charakterystyka choroby i zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej.

Komunikat dot. filmu o ASF

Nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników.

Informacja o nawożeniu pól nawozem organicznym.

Procedura utylizacji padłych lub zabitych zwierząt w rejonie ogniska choroby zakaźnej

Informacja dot. konieczności rejestracji działalności w zakresie produkcji pierwotnej

Informacja o nawożeniu pól gnojownicą – Poldanor S.A.

Dot. nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej

Komunikat 01.09.16 -wsparcie dla producentów mleka

Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły.

Uchrońmy nasze stada przed pomorem świń 23.08.2016

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dot. ASF

Jubileuszowe XXV Pomorskie Agro Targi

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – Przypomnienie o wypeł.wniosków powierzchniowych

Informacja dot. badania struktury gospodarstw rolnych

Dot. składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego – ARR

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin rzepak ozimy (chowacz czterozębny)

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin rzepak ozimy (chowacz brukwiaczek)

Informacja dot. zaorania pasów izolacyjnych i systematyczne ich odnawianie w celu zapewnienia użyteczności

Informacja o nawożeniu gnojowicą- Koczała

Informacja dot. pomocy przy wypełnianiu wniosków powierzchniowych w systemie płatności obszarowych

Pokaz Maszyn 1.04.2016

Szkody w uprawach rolnych wyrządzane przez zwierzęta a kształtowanie bioróżnorodności krajobrazu – konferencja

Informacja o nawożeniu pól

Informacja dla właścicieli gruntów – przypomnienie o obowiązku zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów

Kurs operatora kombajnów zbożowych oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Ostrzeżenie o mogącym wystąpić zagrożeniu przy wykonywaniu prac rolnych w pobliżu linii energetycznych w czasie upałów.

Informacja dla rolników w sprawie obowiązku zgłaszania powiatowemu Lekarzowi Weterynarii ubojów zwierząt gospodarskich na użytek własny

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin – alternarioza ziemniaka

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin -zaraza ziemniaka

Zmiany dotyczące ubezpieczeń społecznych rolników

Informacja dot. zgłaszania padłych przeżuwaczy

Informacja dot. wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt

Informacja – wnioski powierzchniowe w systemie płatności obszarowych

Informacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich dokonujących przemieszczeń bydła w celach chowu i hodowli pomiędzy gospodarstwami

Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Informacja -zabezpieczenie pasem przeciwpożarowym nie uprawianych gruntów

Informacja ws grypy ptaków – 16.02.2015

Informacja ws grypy ptaków – 29.12.2014r.

Informacja ws grypy ptaków – 26.10.2014r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej

Wyznaczanie obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW)

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego pomoru świń