5.11.2018

Komunikat

Urząd Gminy Koczała informuje o sposobach uiszczania podatków i opłat lokalnych w sołectwie Załęże: