31.07.2018

Komunikat dla rolników dot. prowadzenia akcji żniwnej

Dyrektor Zarządzania Majątkiem Sieciowym Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności przez rolników podczas prowadzenia akcji żniwnej pod i w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.

Komunikat