6.12.2018

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Urząd Gminy Koczała przekazuje informacje nt. kampanii DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, która realizowana jest przez Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów.

Wszystkie informacje dot. prowadzonej kampanii znajdują się na stronie:

www.DokumentyZastrzezone.pl