5.03.2018

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja Wójta Gminy Koczała o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2018 rok – do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.